Glutathione,ยาฉีดผิวขาว ,Melsmon placenta,Mf 3 hp ,ฟิลเลอร์มfiller,botox,stemcell, Collagen Stemcell, Glutathione pill  ,whosale gluta ,ยาฉีดผิวขาว,ยาฉีดผิวขาว,Gluta ,Botox ,Filler
ตะกร้าสินค้า (0)

Information

ข้อมูลเจ้าของร้าน

Glutathione,ยาฉีดผิวขาว ,Melsmon placenta,Mf 3 hp ,ฟิลเลอร์มfiller,botox,stemcell, Collagen Stemcell, Glutathione pill  ,whosale gluta ,ยาฉีดผิวขาว,ยาฉีดผิวขาว,Gluta ,Botox ,Filler

หมวดสินค้าทั้งหมด

สินค้าลดราคา

แจ้งการชำระเงิน ของร้าน Glutathione,ยาฉีดผิวขาว ,Melsmon placenta,Mf 3 hp ,ฟิลเลอร์มfiller,botox,stemcell, Collagen Stemcell, Glutathione pill  ,whosale gluta ,ยาฉีดผิวขาว,ยาฉีดผิวขาว,Gluta ,Botox ,Filler ตรวจสอบพัสดุ ของร้าน Glutathione,ยาฉีดผิวขาว ,Melsmon placenta,Mf 3 hp ,ฟิลเลอร์มfiller,botox,stemcell, Collagen Stemcell, Glutathione pill  ,whosale gluta ,ยาฉีดผิวขาว,ยาฉีดผิวขาว,Gluta ,Botox ,Filler แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบร้านค้า Glutathione,ยาฉีดผิวขาว ,Melsmon placenta,Mf 3 hp ,ฟิลเลอร์มfiller,botox,stemcell, Collagen Stemcell, Glutathione pill  ,whosale gluta ,ยาฉีดผิวขาว,ยาฉีดผิวขาว,Gluta ,Botox ,Filler

รายละเอียดหมวดสินค้า

คุณสมบัติของกลูตาไธโอน 1. Antioxidation : กลูตาไธโอนจะถูกเปลี่ยน เป็นเอนไซม์glutathione peroxidase มีคุณสมบัติ เป็นสารantioxidant ที่ส�ำคัญของร่างกาย ท�ำงานร่วมกับ วิตามินซีและอีสามารถช่วยความเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย 2. Detoxification : กลูตาไธโอนช ่วยสร้าง เอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะ glutathiones-transferse ที่ตับ ช่วยในการก�ำจัดสารพิษออกจาก ร่างกายโดยไปเปลี่ยนสารพิษชนิดไม่ละลายน�้ำ (ละลาย ในน�้ำมัน) เช่น พวกโลหะหนัก สารระเหย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น 3. ImmuneEnhancer :กลูตาไธโอนจะส่งผล ในการเพิ่มความสามารถในการก�ำจัดสิ่งแปลกปลอมและ เชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวชนิดneutrophilsและยังเพิ่ม ความสามารถในการท�ำงานของเซลล์ที่เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิต้านทานของร ่างกายด้วย ท�ำให้ร่างกาย มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้น การท�ำงานของเอนไซม์หลายชนิดเพื่อให้ร่างกายต่อต้าน สิ่งแปลกปลอม รวมถึงเชื้อแบคทีเรียและไวรัส นอกจากนี้ กลูตาไธโอนยังช่วยสร้างและซ่อมแซม DNA สร้างโปรตีน และ prostaglandin2 ประโยชน์ทางการแพทย์ของกลูตาไธโอน จากบทความวิชาการของ ภญ.รศ. ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์และคณะ3 ปีพ.ศ. 2554 ได้มีการศึกษา และรวบรวมประโยชน์ทางการแพทย์ของกลูตาไธโอนไว้ ดังนี้ - ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของกลูตาไธโอน - การลดความเป็นพิษของยาด้วยกลูตาไธโอน และวิตามินซี - การก�ำจัดโลหะหนักด้วยกลูตาไธโอนหรือ N-Acetylcysteine และยังมีรายงานการน�ำ สารกลูตาไธโอนมาใช้เป็นยารักษาโรคหลาย กรณี5 อาทิ • ระบบประสาทบกพร่อง • โรคพากินสัน • โรคอัลไซเมอร์หรือ โรคสมองเสื่อม • โรคปลายเส้นประสาทอักเสบ • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมลูกหมาก • รักษาความเป็นพิษจากโลหะหนัก • ช่วยชะลอวัย และเป็นยาอายุวัฒนะ ทั้งนี้ข้อมูลการใช้สารกลูตาไธโอนในการรักษา ฝ้า และท�ำให้ผิวขาวเปล่งปลั่งนั้น ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่อย่างใด 

 

กลูตาไธโอนกับกลไกการเกิดสีผิว สีผิวของมนุษย์เกิดจากการที่เม็ดสีที่เรียกว ่า เมลานิน (Melanin) ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ไม ่ละลายน�้ำ กระจายตัวอยู ่ในชั้นผิวเม็ดสีที่อยู ่ในผิวหนัง มีหน้าที่ ส�ำคัญในการปกป้องผิวหนังของมนุษย์จากอันตรายของ 25 วารสาร เพื่อการวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558 UV จากแสงอาทิตย์โดยการดูดกลืนรังสีUV แล้ว เปลี่ยนพลังงานให้เป็นความร้อน เมลานินถูกผลิตขึ้น จากกรดอะมิโนที่ชื่อไทโรซีน (Tyrosine) โดยทั่วไป มี2 ชนิด คือ ยูเมลานิน (Eumelanin) และ ฟีโอเมลานิน (Pheomelanin) 1. ยูเมลานิน (Eumelanin) มีรูปร่างกลม เรียบ ไม่ละลายน�้ำ ประกอบด้วยcrosslinked 5,6-dihydroxyindole (DHI) และ 5,6-dihydroxyindole2-carboxylic acid (DHICA) ซึ่งจ�ำแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ black eumelanin และ brown eumelaninอาจเรียกว่า blackto browneumelanin 2. ฟีโอเมลานิน (Pheomelanin) มีรูปร่าง ไม ่เรียบ ละลายในด่าง ประกอบด้วย 5-Scysteinyldopa, 5-S-cysteinyldopa quinine และ benzothaizineintermediatesลักษณะของ ฟีโอเมลานินจะมีสีแดง หรือสีเหลืองอาจจะเรียกว่า red to yellow pheomelanin โดยปริมาณเม็ดสีที่กระจายตัวอยู่ในผิวหนัง จะมีมากหรือน้อยเป็นลักษณะทางพันธุกรรม โดยที่ ยูเมลานิน พบมากในคนผิวเข้ม ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ บริเวณเส้นศูนย์สูตรซึ่งมีความเข้มของรังสีUV มาก ในขณะที่ฟีโอเมลานิน พบในคนผิวขาว ซึ่งได้รับ ปริมาณรังสีUV น้อยกว่า สารกลูตาไธโอนที่เข้าสู่ร่างกาย จะท�ำหน้าที่ กระตุ้นให้กรดอะมิโน tyrosine เปลี่ยนรูปเป็น ฟีโอเมลานินในปริมาณที่มากขึ้น หรืออาจกล ่าว อีกในหนึ่งว่าสารกลูตาไธโอนจะเปลี่ยนเม็ดสียูเมลานิน ให้กลายเป็นฟีโนเมลานิน ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ได้รับสาร ดังกล่าวมีสีผิวที่ขาวขึ้น2 จากกลไกดังกล่าว จึงมีการคิดน�ำเอาสารชนิดนี้ มาเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเม็ด โดยหวังว ่าจะ สามารถเสริมและเพิ่มความเข้มข้นของกลูตาไธโอน ในกระแสเลือดให้มาก ๆ เพื่อหวังผลให้ผิวขาว อมชมพูแต่ในความเป็นจริงยาเม็ดที่เป็นอาหารเสริมนั้น ทานมากเท่าไหร่ก็จะไม่ได้ผลเพราะสารชนิดนี้จะถูก ย่อยสลาย และก�ำจัดออกจากร่างกาย ไม่ถูกดูดซึม แพทย์หลายส�ำนักจึงได้มีการดัดแปลงโดยการฉีดเข้า เส้นเลือด หรือเข้ากล้ามเนื้อ เช่นเดียวกับการรักษา โรคต ่าง ๆ แต ่อย ่างไรก็ตาม สีผิวที่ขาวขึ้นเป็นผล ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น1

รายการสินค้าของหมวด >> Glutathione Whitening /กลูต้าเร่งผิวขาว

ร้านค้าออนไลน์ Copyright (c) 2009-2012 By Plazacool.com All Rights Reserved. Query time : 0.0174 sec