Glutathione,Melsmon placenta,Mf 3 hp ,botox,stemcell, Collagen Stemcell, Glutathione pill ,whosale gluta ,Gluta เวชสำอาค์ เสริมความงาม
ตะกร้าสินค้า (0)

Information

ข้อมูลเจ้าของร้าน

Glutathione,Melsmon placenta,Mf 3 hp ,botox,stemcell, Collagen Stemcell, Glutathione pill ,whosale gluta ,Gluta เวชสำอาค์ เสริมความงาม

สินค้าลดราคา

แจ้งการชำระเงิน ของร้าน Glutathione,Melsmon placenta,Mf 3 hp ,botox,stemcell, Collagen Stemcell, Glutathione pill ,whosale gluta ,Gluta เวชสำอาค์ เสริมความงาม ตรวจสอบพัสดุ ของร้าน Glutathione,Melsmon placenta,Mf 3 hp ,botox,stemcell, Collagen Stemcell, Glutathione pill ,whosale gluta ,Gluta เวชสำอาค์ เสริมความงาม แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบร้านค้า Glutathione,Melsmon placenta,Mf 3 hp ,botox,stemcell, Collagen Stemcell, Glutathione pill ,whosale gluta ,Gluta เวชสำอาค์ เสริมความงาม

หมวดสินค้าทั้งหมด

รายละเอียดหมวดสินค้า

คุณสมบัติของกลูตาไธโอน 1. Antioxidation : กลูตาไธโอนจะถูกเปลี่ยน เป็นเอนไซม์glutathione peroxidase มีคุณสมบัติ เป็นสารantioxidant ที่ส�ำคัญของร่างกาย ท�ำงานร่วมกับ วิตามินซีและอีสามารถช่วยความเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย 2. Detoxification : กลูตาไธโอนช ่วยสร้าง เอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะ glutathiones-transferse ที่ตับ ช่วยในการก�ำจัดสารพิษออกจาก ร่างกายโดยไปเปลี่ยนสารพิษชนิดไม่ละลายน�้ำ (ละลาย ในน�้ำมัน) เช่น พวกโลหะหนัก สารระเหย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น 3. ImmuneEnhancer :กลูตาไธโอนจะส่งผล ในการเพิ่มความสามารถในการก�ำจัดสิ่งแปลกปลอมและ เชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวชนิดneutrophilsและยังเพิ่ม ความสามารถในการท�ำงานของเซลล์ที่เกี่ยวข้อง กับระบบภูมิต้านทานของร ่างกายด้วย ท�ำให้ร่างกาย มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้น การท�ำงานของเอนไซม์หลายชนิดเพื่อให้ร่างกายต่อต้าน สิ่งแปลกปลอม รวมถึงเชื้อแบคทีเรียและไวรัส นอกจากนี้ กลูตาไธโอนยังช่วยสร้างและซ่อมแซม DNA สร้างโปรตีน และ prostaglandin2 ประโยชน์ทางการแพทย์ของกลูตาไธโอน จากบทความวิชาการของ ภญ.รศ. ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์และคณะ3 ปีพ.ศ. 2554 ได้มีการศึกษา และรวบรวมประโยชน์ทางการแพทย์ของกลูตาไธโอนไว้ ดังนี้ - ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของกลูตาไธโอน - การลดความเป็นพิษของยาด้วยกลูตาไธโอน และวิตามินซี - การก�ำจัดโลหะหนักด้วยกลูตาไธโอนหรือ N-Acetylcysteine และยังมีรายงานการน�ำ สารกลูตาไธโอนมาใช้เป็นยารักษาโรคหลาย กรณี5 อาทิ • ระบบประสาทบกพร่อง • โรคพากินสัน • โรคอัลไซเมอร์หรือ โรคสมองเสื่อม • โรคปลายเส้นประสาทอักเสบ • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมลูกหมาก • รักษาความเป็นพิษจากโลหะหนัก • ช่วยชะลอวัย และเป็นยาอายุวัฒนะ ทั้งนี้ข้อมูลการใช้สารกลูตาไธโอนในการรักษา ฝ้า และท�ำให้ผิวขาวเปล่งปลั่งนั้น ยังไม่มีข้อมูลยืนยัน ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่อย่างใด 

 

กลูตาไธโอนกับกลไกการเกิดสีผิว สีผิวของมนุษย์เกิดจากการที่เม็ดสีที่เรียกว ่า เมลานิน (Melanin) ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่ไม ่ละลายน�้ำ กระจายตัวอยู ่ในชั้นผิวเม็ดสีที่อยู ่ในผิวหนัง มีหน้าที่ ส�ำคัญในการปกป้องผิวหนังของมนุษย์จากอันตรายของ 25 วารสาร เพื่อการวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558 UV จากแสงอาทิตย์โดยการดูดกลืนรังสีUV แล้ว เปลี่ยนพลังงานให้เป็นความร้อน เมลานินถูกผลิตขึ้น จากกรดอะมิโนที่ชื่อไทโรซีน (Tyrosine) โดยทั่วไป มี2 ชนิด คือ ยูเมลานิน (Eumelanin) และ ฟีโอเมลานิน (Pheomelanin) 1. ยูเมลานิน (Eumelanin) มีรูปร่างกลม เรียบ ไม่ละลายน�้ำ ประกอบด้วยcrosslinked 5,6-dihydroxyindole (DHI) และ 5,6-dihydroxyindole2-carboxylic acid (DHICA) ซึ่งจ�ำแนกได้เป็น 2 ชนิด คือ black eumelanin และ brown eumelaninอาจเรียกว่า blackto browneumelanin 2. ฟีโอเมลานิน (Pheomelanin) มีรูปร่าง ไม ่เรียบ ละลายในด่าง ประกอบด้วย 5-Scysteinyldopa, 5-S-cysteinyldopa quinine และ benzothaizineintermediatesลักษณะของ ฟีโอเมลานินจะมีสีแดง หรือสีเหลืองอาจจะเรียกว่า red to yellow pheomelanin โดยปริมาณเม็ดสีที่กระจายตัวอยู่ในผิวหนัง จะมีมากหรือน้อยเป็นลักษณะทางพันธุกรรม โดยที่ ยูเมลานิน พบมากในคนผิวเข้ม ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ บริเวณเส้นศูนย์สูตรซึ่งมีความเข้มของรังสีUV มาก ในขณะที่ฟีโอเมลานิน พบในคนผิวขาว ซึ่งได้รับ ปริมาณรังสีUV น้อยกว่า สารกลูตาไธโอนที่เข้าสู่ร่างกาย จะท�ำหน้าที่ กระตุ้นให้กรดอะมิโน tyrosine เปลี่ยนรูปเป็น ฟีโอเมลานินในปริมาณที่มากขึ้น หรืออาจกล ่าว อีกในหนึ่งว่าสารกลูตาไธโอนจะเปลี่ยนเม็ดสียูเมลานิน ให้กลายเป็นฟีโนเมลานิน ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ได้รับสาร ดังกล่าวมีสีผิวที่ขาวขึ้น2 จากกลไกดังกล่าว จึงมีการคิดน�ำเอาสารชนิดนี้ มาเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเม็ด โดยหวังว ่าจะ สามารถเสริมและเพิ่มความเข้มข้นของกลูตาไธโอน ในกระแสเลือดให้มาก ๆ เพื่อหวังผลให้ผิวขาว อมชมพูแต่ในความเป็นจริงยาเม็ดที่เป็นอาหารเสริมนั้น ทานมากเท่าไหร่ก็จะไม่ได้ผลเพราะสารชนิดนี้จะถูก ย่อยสลาย และก�ำจัดออกจากร่างกาย ไม่ถูกดูดซึม แพทย์หลายส�ำนักจึงได้มีการดัดแปลงโดยการฉีดเข้า เส้นเลือด หรือเข้ากล้ามเนื้อ เช่นเดียวกับการรักษา โรคต ่าง ๆ แต ่อย ่างไรก็ตาม สีผิวที่ขาวขึ้นเป็นผล ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น1

รายการสินค้าของหมวด >> Glutathione Whitening /กลูต้าเร่งผิวขาว

 • Glutax 35,000,000GS Sakura stemcell with SPF 100 UV Protection  ขีดสุดของความขาว อมชมพู แบบสาวเอเชียสไตล์ญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์ของ Glutax ที่ดีที่สุด ปริมาณกลูต้านาโนถึง 35 ล้านมิลลิกรัมที่สกัดส่วนผสมของเมล็ดซากูระ ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าคือยาอายุวัฒนะ ที่นำมา รหัส yk- Lucchini gluta

  Glutax 35,000,000GS Sakura stemcell wit

  Glutax 35,000,000GS Sakura stemcell with SPF 100 UV Protection ขีดสุดของความขาว อมชมพู แบบสาวเอเชียสไตล์ญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์ของ Glutax ที่ดีที่สุด ปริมาณกลูต้านาโนถึง 35 ล้านมิลลิกรัมที่สกัดส่วนผสมของเมล็ดซากูระ ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าคือยาอายุวัฒนะ ที่นำมา ปกติราคา 2,800 บาท ลดเหลือ 1,500 บาท Glutax 35,000,000GS Sakura stemcell with SPF 100 UV Protection  ขีดสุดของความขาว อมชมพู แบบสาวเอเชียสไตล์ญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์ของ Glutax ที่ดีที่สุด ปริมาณกลูต้านาโนถึง 35 ล้านมิลลิกรัมที่สกัดส่วนผสมของเมล็ดซากูระ ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าคือยาอายุวัฒนะ ที่นำมา Glutax 35,000,000GS Sakura stemcell with SPF 100 UV Protection  ขีดสุดของความขาว อมชมพู แบบสาวเอเชียสไตล์ญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์ของ Glutax ที่ดีที่สุด ปริมาณกลูต้านาโนถึง 35 ล้านมิลลิกรัมที่สกัดส่วนผสมของเมล็ดซากูระ ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าคือยาอายุวัฒนะ ที่นำมา
  ฿1,500 Glutax 35,000,000GS Sakura stemcell with SPF 100 UV Protection ขีดสุดของความขาว อมชมพู แบบสาวเอเชียสไตล์ญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์ของ Glutax ที่ดีที่สุด ปริมาณกลูต้านาโนถึง 35 ล้านมิลลิกรัมที่สกัดส่วนผสมของเมล็ดซากูระ ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าคือยาอายุวัฒนะ ที่นำมา

  คลิกดูรายละเอียด

 • Neutro Skin Cactus Fruit & Avocado Whitening + Immune System Boost🥑 ให้ผิวขาวใสไวเร็วขึ้น 7 เท่า รหัส Yoko-Castas

  Neutro Skin Cactus Fruit & Avocado W

  Neutro Skin Cactus Fruit & Avocado Whitening + Immune System Boost🥑 ให้ผิวขาวใสไวเร็วขึ้น 7 เท่า ปกติราคา 2,500 บาท ลดเหลือ 1,500 บาท Neutro Skin Cactus Fruit & Avocado Whitening + Immune System Boost🥑 ให้ผิวขาวใสไวเร็วขึ้น 7 เท่า Neutro Skin Cactus Fruit & Avocado Whitening + Immune System Boost🥑 ให้ผิวขาวใสไวเร็วขึ้น 7 เท่า
  ฿1,500 Neutro Skin Cactus Fruit & Avocado Whitening + Immune System Boost🥑 ให้ผิวขาวใสไวเร็วขึ้น 7 เท่า

  คลิกดูรายละเอียด

 • #Bio-Rae Complexion10 (Korea) Skin Whitening 10 รหัส Bio-rea10

  #Bio-Rae Complexion10 (Korea) Skin White

  #Bio-Rae Complexion10 (Korea) Skin Whitening 10 ปกติราคา 4,000 บาท ลดเหลือ 2,900 บาท #Bio-Rae Complexion10 (Korea) Skin Whitening 10 #Bio-Rae Complexion10 (Korea) Skin Whitening 10
  ฿2,900 #Bio-Rae Complexion10 (Korea) Skin Whitening 10

  คลิกดูรายละเอียด

 • Aquaskin+viniscy46 รหัส yk-viniscy46

  Aquaskin+viniscy46

  Aquaskin+viniscy46 ปกติราคา 2,000 บาท ลดเหลือ 1,700 บาท Aquaskin+viniscy46 Aquaskin+viniscy46
ร้านค้าออนไลน์ Copyright (c) 2009-2012 By Plazacool.com All Rights Reserved. Query time : 0.0385 sec